Nettoomsättning

Definitionen av nettoomsättning är summan av bolagets försäljningsintäkter av antingen varor eller tjänster, detta med avdrag av lämnade rabatter, moms eller annan skatt som kan vara knuten till försäljningen.

 

Vad omfattar nettoomsättningen?

 

Intäkter av sålda varor eller utförda tjänster som ingår i bolagets normala verksamhet är det som nettoomsättningen omfattas av. Detta med avdrag för eventuella lämnade rabatter, moms eller annan skatt som kan vara knuten direkt till omsättningen.

 

Enkelt förklarat är nettoomsättningen det belopp som kommer tillgodo efter att en vara är levererad eller en tjänst har blivit utförd. Gåvor, bidrag, medlemsavgifter eller andra liknande rörelseintäkter omfattas inte i nettoomsättningen. Detta eftersom de inte baseras på utförda prestationer som utgör de primära aktiviteterna i bolaget.

 

Vad mäter nettoomsättningen? 

 

Analytiker brukar jämföra utvecklingen av nettoomsättningen i bolaget i samband med rapportperioder, detta för att se mönster i hur bolaget presterar. Nettoomsättningen kan därför ses som en central post i redovisningen.

 

Om bolaget har en bra omsättning visar detta på att det är lätt att dra in pengar. Däremot är det inte möjligt att dra några slutsatser om själva lönsamheten utan att också studera bolagets kostnader. Nettoomsättningen tar inte heller någon hänsyn till andra rörelseintäkter som en juridisk person möjligtvis har.

 

Beroende på bolagets storlek kan det gälla olika redovisnings- och revisionsbestämmelser. Vid bedömning av storleken av ett bolag är nettoomsättningen en av de faktorer som räknas med.

 

Nettoomsättning för ideella föreningar 

 

När det kommer till ideella föreningar som i regel bedriver näringsverksamhet i en begränsad omfattning innebär det att deras nettoomsättning i flera fall framstår som låg. Detta kan exempelvis vara caféförsäljning eller lotteri. Därför brukar det gälla ett generellt undantag för ideella föreningar där det innebär att gåvor, bidrag och medlemsavgifter räknas med i deras nettoomsättning.

 

Nettoomsättning på engelska

 

Net sales, net turnover