Omvänd byggmoms

Inom byggbranschen förs det så kallad ”omvänd moms” vilket innebär att det är köparen och inte säljaren som registrerar momsen för tjänsten. Detta medför att köparen deklarerar och betalar in momsen till Skatteverket i stället för säljaren. Ett annat ord för omvänd byggmoms är omvänd momsskyldighet.

Anledningen bakom reglerna är att motverka skattefusk som bygger på att köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren.

Exempelvis: om Kalles Bygg AB utför byggtjänster åt Nisses Bygg AB och fakturerar 100 000 kr + 25% moms (25 000 kr utgående moms) är detta pengar som Kalle ska redovisa in och betala till staten. Nisse redovisar in samma summa som ingående moms och får tillbaka 25 000 kr av staten. +- 0 alltså men då det fuskades en hel del med den utgående momsen, dvs att den aldrig registrerades in till staten har staten satt krav på att köparen, i stället för säljaren, rapporterar in den utgående momsen för att undgå problemet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms. Vid omvänd moms fakturerar alltså Kalle 100 000 kr och ingen moms till Nisse. Nisse redovisar sen in detta i sin momsdeklaration.

Byggföretag och byggtjänst
Omvänd moms är en skyldighet. Det finns ingen valfrihet när byggtjänster tillhandahålls byggföretag. Med byggföretag menas företag som utför byggtjänster. Företag som bara tillfälligtvis utför byggtjänster omfattas inte av reglerna.

Den omvända skyldigheten gäller bara tjänster. Om det ingår material i tjänsten ska dessa också räknas som byggtjänst. Säljer företaget varor främst, och tjänsterna är sekundära (exempelvis montering av en större byggställning där själva byggställningen är huvudsyftet) så använder man inte omvänd moms.

Reglerna ska inte heller tillämpas vid fakturering till fastighetsägare och fastighetsförvaltare som inte själva tillhandahåller eller vidarefakturerar byggtjänster.

Omvänd Byggmoms på Engelska
Reverse tax liability

Sökord

Omvänd moms, Byggmoms, omvänd skattskyldighet, omvänd skatt, omvänd
momsskyldighet, byggföretag, byggtjänster