Överkursfond

En överkursfond är en post som finns i balansräkningen och ingår i det fria egna kapitalet, detta gäller för aktiebolag. När en nyemission sker i ett aktiebolag och priset på dem nya aktierna överstiger det så kallade kvotvärdet (som är aktiekapitalet delat med antalet aktier) kallas delen av priset som överstiger det här kvotvärdet, för överkurs. Totalsumman av överkursvärdet läggs i överkursfonden. Pengarna får användas fritt i verksamheten eftersom överkursfonden ingår i fritt eget kapital.

 

Anledning till överkurs

 

Det kan finnas flera anledningar till att ett bolag väljer att sälja värdepapper till en överkurs. Bland annat kan det vara för att expandera verksamheten eller för att kunna få in mer kapital till bolaget, på grund av olika anledningar. Det kan också vara för att bolaget är tvungen att betala av ett lån eller göra en investering av något slag.

 

När det går bra för bolaget är det inte ovanligt att man väljer att sälja aktier till överkurs. Det är på årsstämman eller bolagsstämman som det beslutas, där bestämmer man också hur mycket ett aktiepris ska öka, hur många nya aktier som ska säljas och den nya teckningskursen. Det ska också beslutas om vem som får teckna dessa och när det ska inträffa.

 

Överkursfond på engelska

 

Share premium