Semesterersättning

Semesterersättning är inte att förväxla med semesterlön, utan är en ersättning som den anställda får för semester som inte är uttagen.

Det tillämpas därför vanligen vid tillfälliga timanställningar och andra tidsbegränsade anställningar där semesteruttag inte är en del av anställningen.

Semesterersättningen betalas då ut månadsvis och avser 12% av arbetstagarens månatliga lön, detta enligt semesterlagen (kan förhandlas om till arbetstagarens fördel genom kollektivavtal).

När tillämpas semesterersättning?

Semesterersättning tillämpas även när en anställning avslutas och ska då betalas ut i slutlönen senast en månad efter det att anställningen upphört. Ersättningen består av de dagar som den anställda tjänat in men inte ännu plockat ut. Det kan gälla:

• Sparade semesterdagar från tidigare semesterår.
• Kvarvarande dagar från innevarade semesterår.
• Intjänade semesterdagar, dvs de som tjänats in till det kommande semesteråret. Dessa beräknas utifrån hur många dagar arbetstagaren varit anställd under intjänandeåret.

Det ska observeras att i de fall det finns en innevarande förskottsskuld, på grund av att arbetstagaren tidigare plockat ut förskottssemester, så kan denna skuld komma att dras från semesterersättningen.