Semestertillägg

När sammalöneregeln tillämpas som huvudregel i ett företag så ska, utöver semesterlönen, ett extra tillägg betalas ut per dag vid uttag av betalda semesterdagar.

Semestertillägget beräknas enligt semesterlagen på 0,43 % av aktuell månadslön, dvs den månadslön arbetstagaren har vid tidpunkten av semesteruttaget.

Beräkningen av semestertillägget regleras även i kollektivavtal och vanligast är då ett tillägg om 0,8% av månadslönen.

Semestertillägget betalas vanligen ut månaden efter uttagen semester i samband med utbetalning av semesterlön.