Självfaktura

Om du har startat eget företag som konsult kan självfakturering vara ett lämpligt alternativ. Detta är särskilt passande för dig som har en eller flera kunder som du fakturerar varje månad.

Vad är en självfaktura?

En självfaktura är en faktura som inte upprättas av säljaren utan det görs i stället av köparen i säljarens namn och för dennes räkning. Detta kallas även för en omvänd faktura. För att en självfaktura ska kunna utfärdas måste det på förhand finnas ett avtal om faktureringsformen. Dessutom ska det finnas bestämmelser kring säljarens godkännande av varje enskild faktura. Det finns inget krav på att det måste finnas ett skriftligt avtal mellan säljaren och köparen. I stället är det upp till de båda parterna att komma överens. Samma gäller bestämmelserna kring säljarens godkännande av varje faktura. För godkännande av förfarandet av självfakturering är det tillräckligt att säljaren tar in fakturan i sin bokföring.

Säljarens ansvar

Trots att det är kunden, alltså köparen, som upprättar fakturan i säljarens namn är det alltid säljaren som bär ansvaret för faktureringen. Skulle köparen utfärda en felaktig faktura är det alltså upp till säljaren att se till att den korrigeras. För att detta ska göras korrekt bör köparen alltid skicka ett exemplar av varje ny faktura till säljaren.

Utläggning av självfaktura på tredje part

Det är möjligt att låta självfakturan utfärdas av en tredje part, alltså någon som inte är vare sig köparen eller säljaren. Denna tredje part gör då samma som köparen hade gjort och utfärdar självfakturan i säljarens namn och för dennes räkning. Även här är det säljaren som bär det yttersta ansvaret för att fakturan utfärdas korrekt.

Självfaktura på engelska

Self-billing