Soliditet

För att veta hur stor andel av bolagets tillgångar som är finansierade med eget kapital, använder man nyckeltalet soliditet. En analys av detta nyckeltal används för att kunna bedöma vad bolaget har för betalningsförmåga på lång sikt.

 

Det brukar vara en huvudregel att desto större andel som är eget kapital, desto bättre och högre är soliditeten. Om en soliditet är exempelvis 100 % finansieras bolaget enbart med ett eget kapital. Har bolaget en hög soliditet är det en låg finansiell risk, samtidigt om bolaget har låg soliditet kan det innebära en hög risk för bolaget. Vanligtvis säger man att en hög soliditet är “god soliditet” och låg soliditet är “dålig soliditet”.

 

Generellt många fördelar med en god soliditet

 

Om ett bolag har en hög soliditet brukar de i regel ha bättre motståndskraft mot förluster eller eventuella motgångar. Storleken på eget kapital i förhållande till bolagets skulder brukar också vara av intresse för banker om bolaget förhandlar om nya krediter eller lån. Om bolaget kan visa på en god soliditet är det i regel lättare att få ett banklån beviljat.

 

Återinvesteringar ökar bolagets soliditet

 

Flera saker kan påverka soliditet på ett positivt sätt. Exempelvis om bolaget har återinvesterat vinst i verksamheten, betalat av eventuella skulder eller har genomfört en nyemission. Utdelningar i bolaget minskar däremot på soliditeten, detta eftersom det egna kapitalet då minskar. Om investeringar och stora satsningar finansieras med externt kapital, exempelvis lån minskar det också på bolagets soliditet.

 

Hur räknar man ut bolagets soliditet?

 

Det finns flera olika sätt som man kan räkna ut bolagets soliditet. De mest vanliga är följande:

 

  • Soliditet = Justerat eget kapital ÷ Totalt kapital

 

Justerat eget kapital räknas ut enligt följande:

 

  • Justerat eget kapital = Eget kapital + (Obeskattade reserver * (1 – skattesats))

 

Soliditet på engelska

 

Equity ratio, financial solidity