Utdelning

Utdelning kallas det om ett aktiebolag går med vinst och den vinsten ska utdelas till aktieägarna. Fördelningen mellan aktieägarna beror på hur många aktier som respektive ägare innehar. Exempelvis om en aktieägare har 25 % av aktierna så får denne 25 % a utdelningen. Ofta är också utdelningen skattefri, om aktieägaren är en juridisk person. För fysiska personer gäller beskattningen som inkomst av kapital.

 

Utdelning beslutas på bolagsstämma

 

Det är under en bolagsstämma som beslutet av utdelning sker, antingen på en extra bolagsstämma eller under årsstämman. Om beslutet sker vid årsstämman brukar förslag om utdelning vara med i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Om beslutet istället görs under en extra bolagsstämma ska det anmälas till Bolagsverket, antingen genom en e-tjänst på verksamt.se eller genom att fylla i och skicka in en pappersblankett med post.

 

Tidigare har man också varit tvungen att skicka in protokoll från extra bolagsstämman vid beslut om utdelning, det kravet finns inte kvar idag.

 

När sker utdelning? 

 

En utdelning sker alltid efter att räkenskapsåret har tagit slut och bolaget har betalat bolagsskatt på vinsten som erhållits. Detta innebär att utdelning sker på så kallat “balanserad vinst”, vilket betyder sparad vinst efter skatt. När det kommer till bokföring ska både själva beslutet för utdelning (en del i bokföring av resultatdisposition) och även själva utdelningen.

 

Utdelning på engelska

 

Share-out, distribution