Utgift

När det handlar om redovisning så skiljer man på utgift och kostnad. Bolaget köper en vara eller tjänster och då kallas det för en utgift. En kostnad för bolaget är en utgift som är under en specifik period. Om en utgift avser flera perioder kan den istället delas upp i flera kostnader för respektive period.

 

Skillnaden mellan utgift, kostnad och utbetalning

 

Utgiften är den som uppstår när själva inköpet sker. Detta betyder inte att bolaget betalar för inköpet precis då. Kostnaden är en periodiserad utgift som istället sker när fakturan eller leverantörsskulder blir betald. Samtidigt är utbetalning när betalningen har skett och det praktiskt försvinner likvida medel från bolaget.

 

Exempel för att skilja på begreppen

 

En målare får i uppdrag att måla ett kontor för ett företag. Arbetet ska vara helt klart under år 2020. I slutet av år 2019 köper målaren in måleriprodukter för 50 000 kr. Inköpsdatumet på fakturan är 12 december år 2019 och leverantören har 30 dagars kredittid. Målaren sätter igång arbetet under januari 2020 och blir klar i mars 2020. Målaren inventerar och inser att han har inte använt alla måleriprodukter och färg, han har produkter för 5 000 kr kvar och uppdraget är klart.

 

  • Utgiften uppstår när inköpet av produkterna görs och fakturan erhålls, alltså 12 december år 2019
  • Betalningstidpunkten är då 12 januari år 2020 eftersom målaren har utnyttjat 30 dagars kredittid
  • Kostnaden för år 2019 blir då 0 kr och för år 2020 blir kostnaden 45 000 kr

 

Utgift på engelska

 

Cost