How to start a business in Sweden

växa stöd skatteverket

How to start a business in Sweden  Are you planning to start a business in Sweden? There are a couple of steps and requirements that all potential business owners need to go through before being able to start their journey as a Swedish company. It may feel daunting at the outset, but if you follow […]

Ekonomisk förvaltning för bostadsrättsförening 2024

Inför sin stämma behöver en BRF ha lämnat in sin årsredovisning till revisorn senast sex veckor innan. Detta för att revisorn ska hinna utföra en granskning och addera en revisionsberättelse senast tre veckor i förväg. Datumen för dessa deadlines beror på när just din bostadsrättsförening har stämma, vilket ska stå inskrivet i stadgarna. Vi på […]

Hyra ut kontor till eget aktiebolag – så går du till väga

I takt med den digitala utvecklingens framfart kan allt fler typer av aktiebolag drivas från hemmet. Om du jobbar hemifrån har du möjligheten att låta ditt företag ta en del av bostadens hyra. Detta görs genom att helt enkelt hyra ut en arbetsplats i hemmet till ditt aktiebolag. Processen är väldigt mycket enklare än vad […]

Skattefri milersättning 2024

Är du en person som kör mycket i jobbet? Då kan du ha rätt till milersättning för dina tjänsterelaterade resor. En ersättning som dessutom är skattefri. Här kan du läsa om allt du behöver veta om nivåerna för milersättning 2024.   Nivåer för milersättning 2024 Om du kör ofta i tjänsten har du möjlighet att […]

Brytpunkt statlig skatt 2024

En av fördelarna med att driva aktiebolag är att du har möjlighet att styra över din egen lön. Därför brukar de flesta företagare sätta ett maxtak på sin inkomst för att undvika att lönen överstiger gränsen för statlig skatt. Se därför till att du har koll på gränserna. Att beloppsgränserna för vad som gäller för […]

Tänk på lön för att maximera din utdelning – förenklingsregeln eller huvudregeln?

Ta rätt lön 2023 – maximera utdelning i aktiebolag 2024 Ta rätt lön 2023 – maximera utdelning i aktiebolag 2024 Kalenderåret 2023 är snart över och årets sista veckor är den sista chansen att se över sitt löneuttag för att därigenom påverka utdelningsutrymmet. För många är ambitionen att maximera sina möjligheter till en lågbeskattad utdelning […]

Vad är skillnaden mellan utlägg och vidarefakturering?

Utlägg eller vidarefakturering – vad är skillnaden? Många blandar lätt ihop utlägg och vidarefakturering och det kan vara svårt att sätta fingret på vad det är som skiljer dem åt. I båda fallen rör det sig om att göra ett köp av en vara eller tjänst som i slutändan ska betalas av någon annan. Tillvägagångssätten […]

Vad är ett forskningsavdrag och hur mycket kan du tjäna?

Gör avdrag på arbetsgivaravgiften med forskningsavdrag. Ta reda på om ditt företag kan använda FoU-avdrag. Forskningsavdrag – vad är det och vem kan använda det? Driver du ett företag som sysslar med forskning och utveckling? Då finns det en chans att du har rätt till forskningsavdrag. Detta avdrag görs på arbetsgivaravgiften och kan leda till […]

Köpa eller leasa bil – vad passar bäst för just dig?

artikel om bil i företag

Bilen är en viktig del i många människors vardag. Ett verktyg för att ta sig till jobbet, att skjutsa barn till skola och fritidsaktiviteter, och för att storhandla i mataffären. Det är dessutom en nyckel till omvärlden. Relationen till bilen kan även vara en av grundbultarna i ens arbetsliv. För den som går i tankarna […]

Lägre arbetsgivaravgifter med Växa-stödet

växa stöd skatteverket

Driver du ett enmansföretag och funderar på att rekrytera en första anställd? Då finns det en stor möjlighet för dig att ta del av det så kallade Växa-stödet. Detta stöd är framtaget för att hjälpa företagare som du att få verksamheten att växa. Om du uppfyller kraven för stödet behöver du inte ansöka om det. […]

Starta konsultbolag – eget företag som konsult

Starta konsultbolag Funderar du på att starta ett eget konsultbolag? Här kan du ta del av tips och råd kring vad du behöver tänka på och hur du ska gå till väga när du startar ett eget företag som konsult. Behöver du hjälp att starta eget konsultbolag? Kontakta oss på Innecta! Ska jag starta eget […]

Måste man som företagare med anställda ha kollektivavtal?

Företagare med anställda – måste man ha kollektivavtal? Om du är företagare med anställda finns det inget krav på att du måste teckna ett kollektivavtal med en facklig organisation. Detta har med den grundlagsskyddade organisationsfriheten att göra. Organisationsfrihet – eller föreningsfrihet som det också kallas – är medborgares rätt att förena sig utan ingrepp från […]

Gåvor till anställda – vad gäller för coronagåva och julgåva 2022?

Gåvor till anställda 2022.

Vill du ge gåvor till dina anställda från ditt företag? Då kan den anställde behöva förmånsbeskattas för gåvobeloppet, men det finns undantag från Skatteverkets huvudregel. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är gåvor som kan vara skattefria för den anställde och avdragsgilla för företaget. Har du svårt att bedöma om en gåva ska vara skattefri? Vi på […]

Pensionsavsättningar i aktiebolag och avdragsrätt för tjänstepension

Är det avdragsgillt med tjänstepension i företag?

Som arbetsgivare är kostnaderna för dina anställdas tjänstepension avdragsgill, men huvudregeln säger att den avdragsgilla pensionskostnaden får vara som mest 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Samma regler går att applicera på din egen pensionsavsättning som egenföretagare med aktiebolag. Men vad behöver man mer veta om pensionsavsättning, avdragsgilla pensionskostnader och tjänstepension i aktiebolag 2022? Det […]

Låna ut pengar till aktiebolag – vad gäller och vilka är fördelarna?

Låna ut pengar till aktiebolag!

Att låna ut pengar till sitt eget företag och ta ut ränta kan vara ett effektivt sätt att sänka skatten. Men för att kunna ta ut ränta från sitt aktiebolag krävs det att flera krav uppfylls. Det är till exempel viktigt att räntan som betalas på de inlånade pengarna är marknadsmässig. Det kan uppkomma en […]

Vad är ett holdingbolag och när bör jag starta ett?

Starta holdingbolag i Lund

Som egenföretagare kan man behöva fundera över frågan om att starta holdingbolag, men varför ska man göra det och vad är ett holdingbolag? För den som vill skydda sitt kapital eller sälja sitt företag kan ett holdingbolag vara lösningen. På Innecta kan du få hjälp och rådgivningen om du funderar på en omstrukturering av ditt […]

Brytpunkter för statlig skatt, lön, pension och grundavdrag 2022

Det är viktigt att hålla koll på brytpunkterna inför 2022.

Som egenföretagare är det viktigt att hålla reda på brytpunkterna. Kom ihåg att beloppsgränserna för aktiebolag varierar från år till år. 2022 har brytgränsen för statlig inkomstskatt exempelvis höjts. Att hålla reda på de olika beloppen är viktigt för att inte betala onödigt mycket i skatt samtidig som man kvalificerar sig till VAB, föräldrapenning och […]

Ändra en preliminär inkomstdeklaration

Betalar du för hög preliminär skatt? Vill du ändra din preliminära inkomstdeklaration för ditt företag? Det enklaste sättet är att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration via Skatteverkets e-tjänster. Ditt företags preliminära inkomstdeklaration används som underlag för den preliminära skatt som företaget behöver betala in till Skatteverket under året. En preliminär inkomstdeklaration är en sammanställning […]

Tips: Nu kan du slänga bokföringen från 2012

bokföringspärmar

Snart dags att vårstäda i bokföringen Numera behöver du endast spara bokföring, verifikationer, annat räkenskapsmaterial och övrigt underlag för deklarationer i sju år efter det kalenderår som ett företags räkenskapsår löpt ut. 1 januari 2020 Efter detta datum kan du alltså städa bort allt räkenskapsmaterial som tillhör räkenskapsår som avslutats under år 2012, eller under […]