Gåvor till anställda – vad gäller för coronagåva och julgåva 2022?

Gåvor till anställda 2022.

Vill du ge gåvor till dina anställda från ditt företag? Då kan den anställde behöva förmånsbeskattas för gåvobeloppet, men det finns undantag från Skatteverkets huvudregel. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är gåvor som kan vara skattefria för den anställde och avdragsgilla för företaget. Har du svårt att bedöma om en gåva ska vara skattefri? Vi på […]

Pensionsavsättningar i aktiebolag och avdragsrätt för tjänstepension

Är det avdragsgillt med tjänstepension i företag?

Som arbetsgivare är kostnaderna för dina anställdas tjänstepension avdragsgill, men huvudregeln säger att den avdragsgilla pensionskostnaden får vara som mest 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Samma regler går att applicera på din egen pensionsavsättning som egenföretagare med aktiebolag. Men vad behöver man mer veta om pensionsavsättning, avdragsgilla pensionskostnader och tjänstepension i aktiebolag 2022? Det […]

Tänk på lön för att maximera din utdelning – förenklingsregeln eller huvudregeln?

Ta rätt lön 2022 – maximera utdelning i aktiebolag 2023 Kalenderåret 2022 är snart över och årets sista veckor är den sista chansen att se över sitt löneuttag för att därigenom påverka utdelningsutrymmet. För många är ambitionen att maximera sina möjligheter till en lågbeskattad utdelning under 2023. K10-blanketten används för att delägare i aktiebolag ska […]

Låna ut pengar till aktiebolag – vad gäller och vilka är fördelarna?

Låna ut pengar till aktiebolag!

Att låna ut pengar till sitt eget företag och ta ut ränta kan vara ett effektivt sätt att sänka skatten. Men för att kunna ta ut ränta från sitt aktiebolag krävs det att flera krav uppfylls. Det är till exempel viktigt att räntan som betalas på de inlånade pengarna är marknadsmässig. Det kan uppkomma en […]

Vad är ett holdingbolag och när bör jag starta ett?

Starta holdingbolag i Lund

Som egenföretagare kan man behöva fundera över frågan om att starta holdingbolag, men varför ska man göra det och vad är ett holdingbolag? För den som vill skydda sitt kapital eller sälja sitt företag kan ett holdingbolag vara lösningen. På Innecta kan du få hjälp och rådgivningen om du funderar på en omstrukturering av ditt […]

Brytpunkter för statlig skatt, lön, pension och grundavdrag 2022

Det är viktigt att hålla koll på brytpunkterna inför 2022.

Som egenföretagare är det viktigt att hålla reda på brytpunkterna. Kom ihåg att beloppsgränserna för aktiebolag varierar från år till år. 2022 har brytgränsen för statlig inkomstskatt exempelvis höjts. Att hålla reda på de olika beloppen är viktigt för att inte betala onödigt mycket i skatt samtidig som man kvalificerar sig till VAB, föräldrapenning och […]

Ändra en preliminär inkomstdeklaration

Betalar du för hög preliminär skatt? Vill du ändra din preliminära inkomstdeklaration för ditt företag? Det enklaste sättet är att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration via Skatteverkets e-tjänster. Ditt företags preliminära inkomstdeklaration används som underlag för den preliminära skatt som företaget behöver betala in till Skatteverket under året. En preliminär inkomstdeklaration är en sammanställning […]

Tips: Nu kan du slänga bokföringen från 2012

bokföringspärmar

Snart dags att vårstäda i bokföringen Numera behöver du endast spara bokföring, verifikationer, annat räkenskapsmaterial och övrigt underlag för deklarationer i sju år efter det kalenderår som ett företags räkenskapsår löpt ut. 1 januari 2020 Efter detta datum kan du alltså städa bort allt räkenskapsmaterial som tillhör räkenskapsår som avslutats under år 2012, eller under […]